Maikling Cheverloo: Araw ng Mga Patay

Ok, kids! Nitong nakalipas na undas, sino-sino ang inyong mga ginunita?

Teacher ako!

O sige, ikaw.

Ginunita ko po ang yumao kong lolo!

Beri good. Sino pa?

Ako po! Ginunita ko po ang namatay kong tita!

Beri good. Next?

Ako po! Ginunita ko po ang aking namatay na parrot!

Continue reading